Управление объектами
Аварийная служба 775 885 885
 
Личный кабинет arrow

условия использования

Základní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.ppmas.cz je společnost Prague Property Management, a.s., se sídlem Werichova 1145, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 27212149  (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva nebo využívají licenční dohody či svolení s užitím s majiteli autorských práv dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách.

Tyto internetové stránky jsou veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami pro užívání internetových stránek.

Způsob použití

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu těchto internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.ppmas.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.ppmas.cz

Tyto podmínky vydává společnost Prague Property Management, a.s., jako provozovatel a je oprávněna jakékoli změny. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 16. 11. 2016.

×
Вход

Для того, чтобы были видны цены, необходимо войти в личный кабинет. Если Вы не зарегистрированы, сделайте это ниже, пожалуйста. Благодарим Вас. Команда РРМ.

Мы перезвоним Вам.

Вас заинтересовали наши услуги? Зарегистрируйтесь, пожалуйста. Мы свяжемся с Вами в кратчайшее время.


Полная редакция здесь
 
×
Мы перезвоним Вам.

Вас заинтересовали наши услуги? Зарегистрируйтесь, пожалуйста. Мы свяжемся с Вами в кратчайшее время.


Полная редакция здесь
 
×
alt
Сообщить об аварии или подать рекламацию

Для всех объектов, управляемых компанией Prague Property Management, обеспечена круглосуточная аварийная служба от фирмы ООО Janpe.

Устранение поломок в общих помещениях дома оплачивается из средств товарищества собственников жилья, поломки в Вашей квартире Вы будете оплачивать наличностью.

В случае аварии во внеслужебное время (будни, включая праздники: 17:00 — 7:00) обращайтесь в аварйную службу, тел. 840 111 840.

×
Спросите профессионала

Полная редакция здесь