Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 7

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 8

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5

Technologická náročnost novostaveb roste. Nová pravidla zesložiťují i rekonstrukce bytových domů

22.3.2022

Od ledna 2022 platí pro všechny, kteří dosud nezískali stavební povolení na novostavbu rodinného či bytového domu, zcela nová pravidla vyplývající z novelizované celoevropské směrnice o energetické náročnosti budov. Tato zákonná úprava ovlivňuje novostavby v Česku již od vstupu do EU, nově je jejím cílem snížit spotřebu energie v budovách o třetinu do roku 2030. Již v příštím roce navíc vstoupí v účinnost nový stavební zákon, který opět svět stavebnictví otočí vzhůru nohama. Běžný občan tak jen těžko začne stavět bez pomoci hned několika profesionálů v oboru.

Budovy spotřebovávají 40 % elektřiny v EU

Energetická náročnost budov je obrovské téma, jež nabylo na ještě větší důležitosti v souvislosti s bezprecedentní energetickou krizí, která provází letošní zimu. Zdražení ceny energií na komoditních trzích se v konečném důsledku propsalo do vyúčtování pro domácnosti. Zamotalo ale hlavy také společenstvím vlastníků či správcům bytových a investičních fondů tam, kde se ještě energie rozpočítávají poměrným systémem či vyúčtovávají na základě paušálních záloh. Do popředí pozornosti se tak dostává efektivní ekonomická správa budov a domácnosti dělají vše pro to, aby prostřednictvím úsporných opatření ušetřily část svého měsíčního rozpočtu.

Komunikace s dodavateli energií, výpočet a distribuce předpisu záloh či zajištění podpory při přípravě rekonstrukcí směřovaných ke snížení energetické náročnosti a renovaci utilitárního vedení patří mezi specializované služby, které nabízí profesionální správcovské firmy jako Prague Property Management nad rámec běžné správy bytových fondů. Velkým tématem může být v rámci technické správy a údržby nemovitostí i nákladová optimalizace provozu bytových domů.

Novostavby i rekonstrukce v ohrožení

Kdo nemá veškerá razítka na stavebním povolení, musí se od prvního ledna řídit novými pravidly. Podle odhadů ekonomů je přitom plně splňuje jen přibližně jedna pětina všech rezidenčních projektů schválených v roce 2021. Unijní legislativa nově vyžaduje ještě větší orientaci prosklených ploch na jižní stranu, zajištění tzv. neprovzdušnosti celého prostoru, rekuperaci vzduchu v případě orientace na severní stranu a další technické „špeky“. To samozřejmě klade zvýšené nároky na architekty a projektanty a přidělává vrásky všem, kdo chtějí začít stavět.

Klíčová je legislativa pojící se ke spotřebě energie. Doposud bylo možno čerpat takzvanou primární neobnovitelnou energii v rozmezí 60-160 kWh na jeden čtvereční metr za rok. Jenže od ledna je tato hodnota pro rodinné domy méně než poloviční! Pohybuje se v rozmezí 70-75 kWh/m2 za rok a výjimku mají jen malé rodinné domy s plochou do 120 čtverečních metrů. Veškeré nemovitosti schválené od letošního roku dále tak budou buď nízkoenergetické, nebo zcela pasivní.

Zákonodárci přitom argumentují tím, že investice do šetrných opatření se nakonec vyplatí, a to již v relativně krátkém časovém horizontu tří až pěti let. Kalkulace je však vysoce individuální a odvíjí se od ceny realizovaného řešení i nákladů na práci, které v souvislosti se stavební krizí a konfliktem na Ukrajině, odkud pochází řada pracovníků v českém stavebnictví, může vysoce kolísat. Majitelé rodinných i bytových domů však mohou čerpat celou řadu dotací. Jenže zde opět vyvstává nutnost koordinace zpracování kompletní dokumentace v požadovaném standardu, s čímž majitelům obvykle pomáhají odborné firmy podnikající v odvětví.

Nový stavební zákon: Co bude jinak v letech 2023 a 2024?

Další velká revoluce, která se nevyhne nikomu, kdo se bude pouštět do rekonstrukce či rovnou novostavby, je digitalizace stavebního řízení. Ta by měla zjednodušit proces komunikace s úřady (nejen těmi stavebními, ale například i vlastníky dopravní či technické infrastruktury), směřovat veškerou dokumentaci ke stavebnímu řízení na jedno místo, a v konečném důsledku tak zkrátit čas potřebný k získání stavebního povolení. Pro společenství vlastníků, která dnes ve velké míře řídí lidé v seniorním věku, však paradoxně může jít o další procesní překážku, a tak se přímo nabízí možnost svěřit veškerou agendu profesionálnímu předsedovi SVJ.

V návaznosti na nový stavební zákon čeká na ty, kteří se chtějí pustit do novostavby či rekonstrukce, ještě jedna zásadní změna. Vláda totiž plánuje oddělení stavebních úřadů od místních samospráv. Nově by hlavním článkem soustavy, která v České republice rozhoduje o povolování či zamítání staveb, měly být krajské stavební úřady. Vznikne také Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě a Specializovaný a odvolací stavební úřad se sídlem v Praze. Zákon měl původně v celé podobě nabýt účinnosti již příští rok v létě, tedy 1. července 2023. V současnosti se však mluví o tom, že by se tento termín týkal pouze liniových staveb, zatímco rezidenční výstavba by se novelizovanou legislativou řídila až od roku 2024.

Odborníci z Prague Property Management se novostavbám v Praze i širokém okolí věnují již více než 25 let. V případě, že máte jakékoliv dotazy týkající se stavebního řízení či správy budov, se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Vybrané reference
Vila Verde
alt
bytů ve správě:
6

Luxusní viladům se nachází ve vilové čtvrti Prahy 6 - Bubeneč, Jeho autorem je úspěšný mladý architek Martin Sladký, který za tuto stavbu obdržel několik ocenění.

Praha 7, 8
OC Nové Chabry
alt
kancelářský objekt:
1

Jedná se o OC v areálu nové výstavby bytových domů na Praze 8 - Nové Chabry

Praha 7, 8
Sdílet článek: alt
Zavoláme vám nazpět

Plné znění zde

 

zpět na seznam