Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 9

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Ekonomická správa budov

Ekonomická správa zahrnuje aktivity související s povinnými evidencemi, výpočtem a správou plateb a správou a vyřizováním závazků a pohledávek, jako jsou:

  • evidence všech vlastníků a nájemníků,
  • výpočet a distribuce předpisu záloh, příspěvků do fondu oprav a dalších plateb,
  • evidence zálohových plateb od vlastníků, roční provedení vyúčtování a vypořádání přeplatků a nedoplatků,
  • mimosoudní vymáhání pohledávek a příprava podkladů pro soudní vymáhání,
  • vedení evidence nákladů na provoz nemovité věci,
  • kontrola dodavatelských faktur a kontrola jejich úhrady,
  • evidence pojistných událostí a zastupování při jejich řešení,
  • příprava podkladů na shromáždění SVJ a schůze výboru a účast správce na nich,
  • součinnost s výborem SVJ v případě investičních akcí.
Zavoláme vám nazpět

Plné znění zde

 

zpět na seznam