Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 9

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Vedení účetnictví SVJ

V rámci vedení účetnictví SVJ a vyúčtování pro vás zajistíme všechny účetní úkony podle aktuálních zákonů a nařízení, včetně online evidence všech potřebných dokumentů, zejména:

  • pro vlastníky objektů vedeme kompletní účetní evidenci dle platných zákonů,
  • vedení knihy všech faktur a plateb,
  • průběžné vedení podrobné analytické evidence záloh vlastníků a jejich přeplatků a nedoplatků, včetně podkladů pro vymáhání pohledávek,
  • sestavení účetní závěrky a vypracování inventarizace,
  • sestavování rekapitulace fondu oprav,
  • vypracování podkladů pro tvorbu rozpočtu SVJ na další období.

Zavoláme vám nazpět

Plné znění zde

 

zpět na seznam