Podmínky užití osobních údajů

Společnost Prague Property Management, a.s., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2288, PSČ 143 00, IČ: 27212149, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9753 (dále jen „PPM“) využívá veškerých předaných identifikačních, kontaktních, provozních, lokalizačních údajů generované při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci se mnou (dále jen „údaje“) pro účely poskytování služby „klientská zóna“. Jednotlivé zásady zpracování osobních údajů jsou popsány v dokumentu Ochrana osobních údajů..

Jsem si vědom, že účely zpracování zahrnují zejména činnosti týkající se třídění údajů, uchovávání údajů, vypracovávání analýz, zlepšování funkcionality služby a dále samotné oslovení správcem se sděleními o funkcionalitě služby či jejích možnostech nebo informace ze strany třetí strany, a to písemně, internetovou a elektronickou komunikací, prostřednictvím kontaktů, které PPM poskytnu v souvislosti se správou nemovitosti, ve které vlastním bytovou / nebytovou jednotku/ky. Minimální rozsah zpracovávaných informací je jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště, příp. číslo účtu. Zpracování je dáno na dobou užívání služby. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

Byl jsem upozorněn, že konečným příjemcem mých osobních údajů je společnost PPM.

Beru na vědomí, že podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

-      požadovat po PPM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává,

-      požadovat po PPM vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-      vyžádat si u PPM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-      požadovat po PPM výmaz těchto osobních údajů,

-      v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na PPM nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Soubory cookie využívané na našich stránkách a jejich nastavení naleznete zde.