Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 9

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Profesionální předseda SVJ

Má vaše společenství vlastníků jednotek (SVJ) problémy při volbě členů výboru či předsedy společenství?

Hledáte těžko někoho, kdo by byl ochotný převzít zodpovědnosti a závazky, které s sebou funkce ve statutárním orgánu nese?

Obáváte se, kdo bude hradit případné škody?

Dosahují měsíční náklady na činnost výboru desetitisícových částek?


Proč se vyplatí najmout si profesionálního předsedu SVJ?

 • Profesionální předseda SVJ přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu SVJ.
 • Zbaví vás obav z odpovědnosti za způsobené škody – členové statutárních orgánů mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
 • Ušetří společenství náklady na pojištění případných škod, které by hradilo za své statutární orgány.
 • Vyhoví vysokým nárokům na odborné znalosti a dovednosti – členství ve výboru vyžaduje ideálně právní a účetní znalosti a také manažerské dovednosti.
 • Ujme se nevděčné pozice – málokdo chce převzít zodpovědnost člena výboru, ale leckdo si dovolí ho kritizovat.

Proč se vyplatí najmout si profesionálního předsedu SVJ od PPM?

 • Máme více než 10 zkušených profesionálních předsedů SVJ, kteří jsou v případě potřeby vzájemně zastupitelní.
 • Máme přes 20 let zkušeností.
 • Jsme pojištění na 50 000 000 Kč za škodu způsobenou třetím osobám – jako jedni z mála v oboru.
 • Můžeme se pochlubit referencemi více než 140 spokojených zákazníků (SVJ / BD).

Co všechno profesionální předseda SVJ od PPM zajišťuje?

 • Správu domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění.
 • Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním.
 • Evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku.
 • Plnění usnesení shromáždění vlastníků – odpovídá mu za svou činnost.
 • Běžnou agendu – stížnosti, doporučení a žádosti od členů společenství.
 • Informování členů společenství (dohodnutou formou) o své činnosti, o dění ve společenství a o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu.
 • Shromáždění vlastníků – přípravu podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování shromáždění vlastníků jednotek, zápis z jednání.
 • Zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic.
 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, kontrolu vyúčtování nákladů.
 • Vedení a archivaci zápisů ze shromáždění a usnesení a jejich případnou skartaci.
 • Aktivní vyhledávání příležitostí k úsporám ve všech oblastech správy a údržby domu při zachování kvality služeb.
 • Včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek společenství.
 • Vymáhání plnění povinností stanovených členům společenství, zejména úhradu dluhů.
 • Pravidelné setkávání se správcovskou společností a kontrolu její činnost.
 • Pravidelnou kontrolu objektu a ve spolupráci se správcovskou společností odstranění drobných závad.
 • Vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a plnění daňových povinností společenství v souladu s platnou legislativou.

Co je potřeba udělat k přechodu na profesionálního předsedu SVJ?

 • Upravit stanovy SVJ, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku.
 • Domluvit se na vytvoření kontrolní komise nebo funkce revizora.
 • Svolat shromáždění, odsouhlasit změny stanov a zvolit osoby do kontrolní komise či funkce revizora.

Jak bude změna probíhat?

 • Na osobní schůzce vám zodpovíme všechny vaše otázky.
 • Připravíme vám návrh na změnu stanov SVJ, aby vše proběhlo podle zákona.
 • Pomůžeme vám svolat shromáždění vlastníků.
 • Na shromáždění představíme profesionálního předsedu SVJ a zodpovíme všechny otázky.
 • Po odsouhlasení předsedy podepíšeme potřebné smlouvy a převezmeme správu domu.
 • Provedeme důkladný audit všech náležitostí a připravíme zprávu a plán aktivit na další období.
Zavoláme vám nazpět

Plné znění zde

 

zpět na seznam