Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 9

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Úklidové služby, denní úklid domu a údržba zeleně

V rámci pravidelné údržby zajistíme kontroly, drobné opravy, havarijní službu, řešení škod a pojistných událostí včetně:

 • periodické vizuální kontroly společných prostorů a částí domu,
 • provádění drobných prací, například výměna žárovek, seřízení dveří, vynášení odpadkových košů a podobně,
 • evidenci a vyřizování podnětů a stížností jednotlivých vlastníků,
 • evidenci škod, pojistných událostí a reklamací na společné prostory objektu a jejich vyřizování,
 • zajištění nonstop havarijní služby v oblastech voda, topení, plyn, kanalizace, elektro,
 • zajištění údržby a oprav technologických zařízení, včetně nepřetržité služby vyprošťování z výtahů,
 • průběžná aktualizace nástěnek Společenství,
 • správa kartového a klíčového systému domu.

Pravidelné úklidové služby zahrnují jak týdenní, či denní úklidy společných prostor, tak čtvrtletní nebo roční generální úklidy, mytí oken, čištění garáží, venkovní úklid a zimní údržbu, zejména:

 • pravidelný úklid domu – chodeb, schodišť, výtahů, vchodů a vstupních dveří, poštovních schránek, zábradlí, hasicích přístrojů, parapetů, vypínačů,
 • strojové mytí prostorů garážové haly a mytí garážových vrat,
 • venkovní úklid včetně úklidu okolo popelnic,
 • zimní úklid, odstranění sněhu a posyp chodníků,
 • mytí oken a rámů společných prostor,
 • generální úklid společných prostor.

Při údržbě zeleně zajistíme celoročně všechny potřebné úkony, aby zeleň byla opravdu zelená. Od jarní obnovy trávníků, po podzimní shrabování listí, rozsah záleží na dohodě. Typicky údržba zeleně zahrnuje:

 • pravidelné sekání  trávníků,
 • chemické odplevelení a hnojení trávníků,
 • provzdušňování (vertikutace) trávníků,
 • dosévání trávníků,
 • jarní a podzimní shrabování listí,
 • výchovný řez stromů a keřů,
 • tvarování živých plotů,
 • hnojení dřevin,
 • postřik proti chorobám a škůdcům,
 • odplevelení a pletí záhonů,
 • doplnění mulčovací kůry,
 • sezónní výsadby letniček a trvalek.

Zavoláme vám nazpět

Plné znění zde

 

zpět na seznam