Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 7

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 8

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5

Orientujete se v základních pojmech bytových domů? Víte, co znamená společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo nebo výbor SVJ

16.4.2019

Zajímá vás problematika bytových domů? Víte, co všechno obsahuje správa a provoz bytového domu? V Prague Property Management, a.s. (PPM) jsme pro vás připravili stručný slovník základních pojmů.

 

Budova

Budova je trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami, střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory. Tedy s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně - technicky uspořádána tak, že může samostatně plnit základní funkci budovy.

Byt

Bytem je označována místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

Bytové družstvo

Bytové družstvo je určeno k zajišťování bytových služeb svých členů. Takovéto družstvo musí vždy nést označení „bytové družstvo“ a nesmí být, mimo zvláštní případy, kdy je to umožněno zákonem, založeno za jiným účelem, než je právě zajišťování bytových služeb členů družstva. Členem bytového družstva je osoba, která splní či převezme vkladovou povinnost, a to ve výši dalšího členského vkladu daného stanovami. Členem se může stát fyzická či právnická osoba. Záleží však na stanovách daného bytového družstva.

Domovní řád

Domovní řád je jedním ze základních dokumentů, které upravují život ve společenství vlastníků jednotek (SVJ). Společenství v něm upravuje především otázky užívání společných prostor a pravidla chování. Povinnost řídit se pravidly domovního řádu mají nejen vlastníci bytů, ale i jejich nájemci, podnájemci a návštěvy. V domovním řádu jsou upraveny především užívání společných částí co do dodržování nočního klidu, chování a venčení zvířat, požární ochrany, bezpečnosti domu (dovírání dveří atd.), použití klíčů ke společným prostorám, preventivní povinnosti ochrany společného majetku a podobná ustanovení. V domovním řádu je rovněž upraven i postup při jeho porušení – tedy zda má výbor oprávnění udělit pokuty a jak má případně dodržování domovního řádu vymáhat.

Na stránkách společnosti Prague Property Management, a.s. (PPM) naleznete další užitečné rady spojené se správou a provozem bytů a bytových domů.

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví          

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví je taková budova, která je ve spoluvlastnictví.

Jednotka     

Byt, nebytový prostor, rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu.

Místnost

Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

Nebytový prostor

Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

Oprava

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo stavu schopného provozu.

Podlahová plocha bytu  

Podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu.

Podlahová plocha nebytového prostoru

Podlahová plocha všech místností nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem.

Společné části domu

Částmi domu, které jsou určené pro společné užívání, se myslí zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek (SVJ), téže také společenství vlastníků (SVJ) stanovuje práva a povinnosti jednotlivých majitelů. Společenství musí obzvláště zajistit správu, provoz a opravy společných částí domu a pozemku, přičemž společenství má povinnost dodržovat všechny platné legislativní předpisy týkajících se společenství a postupovat v souladu s přijatými stanovami společenství.

Údržba

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Výbor SVJ

Výbor SVJ představuje kolektivní statutární orgán společenství vlastníků, který zastává výkonnou funkci společenství. Jeho členy mohou být jak fyzické, tak nově i právnické osoby. NOZ připouští za člena výboru zvolit rovněž osobu, která jednotku ve společenství nevlastní.

Každé společenství vlastníků jednotek má svůj výbor sestavený z vlastníků, většinou 3-5 členný. Výbor SVJ řídí a kontroluje správce objektu, u některých objektů se praktikuje i funkce předsedy (jednočlenný výbor) nebo externího profesionálního předsedu SVJ.

Výbor nebo předseda společenství jednotek je volen na určité období v rozmezí 2 až 5 let, které je určeno stanovami společenství vlastníků jednotek. Volba probíhá na shromáždění.

PPM nabízí profesionální zastoupení funkce předsedy společenství vlastníků jednotek

Jsme pražská společnost Prague Property Management (PPM), která již přes 20. let působí v oblasti komplexní správy bytových a nebytových domů včetně zajištění pozice profesionálního předsedy společenství vlastníků jednotek (SVJ). Ve svém portfoliu máme více jak 105 pražských SVJ  s více než 10 000 klientů.

Využíváme moderní komunikační nástroje s klienty jako je Elektronický Domovní Asistent (EDA) nebo klientská zóna. Díky nim vlastníci jednotek dostávají podrobné informace ohledně případných výluk, oprav či havárií. Skrze tyto komunikační nástroje mohou předávat své požadavky na správce objektů ale i na výbory společenství vlastníků jednotek.

V PPM disponujeme také flexibilním pojištěním do výše 50 000 000 Kč. A to proti všem škodám způsobeným třetím osobám, které jsou spojeny s naší činností.

Vybrané reference
OC Nové Chabry
alt
kancelářský objekt:
1

Jedná se o OC v areálu nové výstavby bytových domů na Praze 8 - Nové Chabry

Praha 7, 8
Vila Verde
alt
bytů ve správě:
6

Luxusní viladům se nachází ve vilové čtvrti Prahy 6 - Bubeneč, Jeho autorem je úspěšný mladý architek Martin Sladký, který za tuto stavbu obdržel několik ocenění.

Praha 7, 8
Sdílet článek: alt
Zavoláme vám nazpět

Plné znění zde

 

zpět na seznam