Property Management
Emergency Service 775 885 885
 
Client zone arrow

Podmínky užití

Základní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.ppmas.cz je společnost Prague Property Management, a.s., se sídlem Werichova 1145, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 27212149  (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva nebo využívají licenční dohody či svolení s užitím s majiteli autorských práv dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách.

Tyto internetové stránky jsou veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami pro užívání internetových stránek.

Způsob použití

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu těchto internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.ppmas.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.ppmas.cz

Tyto podmínky vydává společnost Prague Property Management, a.s., jako provozovatel a je oprávněna jakékoli změny. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 16. 11. 2016.

×
Login

To see the prices you have to be logged in. If you are not registered, please do so below.

We will call you back

Are you interested in our services? Please register and we will contact you as soon as possible.


Full text here
 
×
We will call you back

Are you interested in our services? Please register and we will contact you as soon as possible.


Full text here
 
×
alt
Report accident or complaint

For all objects managed by Prague Property Management, there is a non-stop emergency service is provided by JANPE s.r.o.

Defects in the common areas of the house are covered by the funds of Homeowners’ Association, the defects in your unit will be paid directly in cash.

In case of an accident out of working hours (daily including holidays: 17:00 - 7:00), contact Emergency Service 840 111 840.

×
Ask the Professional

Full text here