Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 9

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5

Musí vlastník správci hlásit nájemce, když pronajme byt

  • Nový občanský zákoník přinesl do práv a povinností vlastníků bytů několik novinek, z nichž je asi nejpodstatnější oznamovací povinnost v případě změny majitele bytu nebo osob, které jej obývají.
  • Velmi stručně máte jako majitel bytu povinnost oznámit nejpozději do jednoho měsíce správci domu, že jste se stal majitelem bytu (včetně jména a adresy) a kolik osob jej bude obývat,
  • Dále je nutno hlásit každou změnu v počtu osob, které v bytě bydlí, oznámit jméno nájemníka, pokud byt pronajmete

zpět na seznam