Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 9

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5

Které činnosti provádí PPM pro developera před a po předání budovy klientům

  • V případě, že je PPM vybráno jako nový správce budovy, začne co nejdříve jak je to možné přebírat technologie a společné prostory.
  • Sestavujeme rozpočet domu tak, aby nebylo ohroženo cash-flow provozu s ohledem na minimalizaci nákladů.
  • Při finálním převzetí objektu se sepisuje protokol - seznám vad a nedodělků ze společných prostor a technologií.

zpět na seznam