Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 7

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 8

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5

Domovní řád SVJ od Prague Property Management

4.12.2020

Domovní řád SVJ je základní, nikoli povinný dokument

Žádný zákon nestanovuje povinnost vydat domovní řád SVJ. Jedná se však o podstatný dokument, který vymezuje jasná pravidla využívání objektu. Navíc je značným pomocníkem při řešení nepříjemných situací. Domovní řád SVJ totiž upravuje postup při řešení konfliktů – zda má výbor oprávnění udělit pokutu, případně jak dodržování pravidel vymáhat. Povinnost řídit se domovním řádem SVJ mají nejen vlastníci bytů, ale také nájemníci, podnájemci včetně jejich návštěv.

Domovní řád může zpracovat výbor. Je však vhodné, nikoli zákonem stanovené, aby byl vyhotovený dokument schválen minimálně nadpoloviční většinou hlasů přítomných schůze SVJ.

Co domovní řád SVJ upravuje?

Přesná odpověď je náročná. Musíme připustit, že ve vztahu ke své jednotce je každý vlastník neomezený zájmy ostatních majitelů. SVJ není oprávněno omezovat a ovlivňovat chování vlastníků v jednotkách, které mají ve vlastnickém držení proti jejich vůli. Samozřejmě pouze v případě, že svým chováním neporušují obecně akceptovatelné limity a chod objektu. Domovní řád SVJ se proto zabývá především otázkou užívání společných prostor. Konkrétně dodržováním nočního klidu, použitím klíčů od společných prostor, prevencí ochrany společného majetku, chováním a venčením zvířat v objektu i dodržováním pořádku a čistoty v domě.

Obecně tedy můžeme říci, že domovní řád sice může obsahovat i pravidla užívání bytů, nejedná se však o závažná omezení.

Nově podle občanského zákoníku musejí být některá ustanovení upravena i ve stanovách SVJ. Jedná se však především o nejdůležitější pravidla, jednotlivosti i nadále upravuje domovní řád.

Seznámení s domovním řádem SVJ

S domovním řádem by měl být seznámen každý nový nájemce i vlastník. Tištěnou formu tohoto dokumentu by poté měl obdržet oproti podpisu předávacího dokumentu. Domovní řád by měl být rovněž vyvěšen ve vstupních prostorách domu k nahlédnutí. Zveřejnění domovního řádu SVJ na webových stránkách je další možností, jak zabezpečit jednoduchý přístup k oznámení základních pravidel chování v objektu.

Domovní řád od Prague Property Management

Správně formulovaný domovní řád může ulehčit fungování SVJ a zlepšit nejen sousedské vztahy v objektu. Nepodceňujte tedy přípravu tohoto základního dokumentu a nechte si poradit od renomovaných odborníků z Prague Property Management.

Jako jedni z předních poskytovatelů vysoce kvalitních služeb v oblasti správy bytových i nebytových prostor v Praze a blízkém okolí jsme si za 20 let vybudovali významné postavení na realitním trhu.

V současné době spravujeme více než 12 000 bytových jednotek a spolupracujeme se 150 SVJ i bytovými družstvy. Kooperujeme také s developerskými projekty a jsme spolehlivými partnery pro majitele nemovitostí, bytových družstev i společenství vlastníků bytových jednotek.

Díky širokému portfoliu kvalitních a flexibilních služeb se postaráme o váš objekt od ekonomické a technické správy až po zajištění odborného flat servisu.

Neváhejte kontaktovat naše odborníky, kteří vám rádi poradí jak na sestavení domovního řádu SVJ, tak i s výběrem té správné služby.

* Veškeré výše uvedené informace jsou pouze obecná ustanovení a nabízí základní vhled do problematiky formálních náležitostí domovního řádu SVJ. Pro řešení konkrétních problémů se neváhejte obrátit přímo na specialisty z Prague Property Management.

Vybrané reference
OC Nové Chabry
alt
kancelářský objekt:
1

Jedná se o OC v areálu nové výstavby bytových domů na Praze 8 - Nové Chabry

Praha 7, 8
Vila Verde
alt
bytů ve správě:
6

Luxusní viladům se nachází ve vilové čtvrti Prahy 6 - Bubeneč, Jeho autorem je úspěšný mladý architek Martin Sladký, který za tuto stavbu obdržel několik ocenění.

Praha 7, 8
Sdílet článek: alt
Zavoláme vám nazpět

Plné znění zde

 

zpět na seznam