Správa objektů
EDA a Havarijní služba 775 885 885
 
Klientská zóna arrow

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 4

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5
Blog PPM
30.8.2019

Dělají vám starosti dlužníci a neplatiči v SVJ? Poradíme vám, jak se s nimi vypořádat

Problémy s dlužníky a neplatiči v SVJ vycházejí ze stanov sdružení

Když se podíváme na samotný začátek řešení problémů s dlužníky a neplatiči v SVJ, musíme vycházet z občanského zákoníku (OZ). Právní rámec fungování bytových družstev a společenství vlastníků jednotek je totiž zakotven právě v něm, potažmo v dodatečných nařízeních vlády.

V občanském zákoníku se nacházejí podrobná pravidla pro příspěvky na správu domu a úhradu finančních částek za jednotlivé služby. Povinnou náležitostí stanov každého SVJ nebo BD je podle OZ stanovení jasných pravidel pro finanční příspěvky na správu domu. Právě sem spadají poplatky za provoz domu, různé služby, ale také způsob určení jejich výše pro jednotlivé vlastníky bytových jednotek.

Hlavní úloha tak připadá samotnému SVJ, které musí sestavit praktickou, podrobnou a fungující metodiku stanovování příspěvků na správu domu a úhradu finančních částek za jednotlivé služby. Ta by měla zahrnovat zejména způsob jejich vybírání a vyúčtování.

Zde se dostáváme k počátkům problematiky dlužníků a neplatičů v BD a SVJ. Každé BD a SVJ mělo zajistit přesnou úpravu stanov pro případ, že dojde k prodlení úhrady příspěvků na správu domu, pozemku nebo služeb.

Prevencí před dlužníky a neplatiči v SVJ jsou správně formulované stanovy

Každé společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD) by mělo předcházet vzniku pohledávek vlastních členů už v prvopočátku a to ve svých stanovách. Jak už bylo řečeno, podle občanského zákoníku mají SVJ povinnost své stanovy upravit tak, aby obsahovaly srozumitelná pravidla pro placení příspěvků na údržbu, provoz domu, jeho okolí, služeb, atd.. Až s podivem však k podobným úpravám některá SVJ přistupují velmi laxně a nezodpovědně. Nejenže podceňují význam těchto úprav, ale často si nevědomky zadělávají na potíže s dlužníky a neplatiči.

Proto všem SVJ a BD výrazně doporučujeme zkontrolovat své stanovy, popřípadě provést patřičné změny ve vztahu k poplatkům za správu, údržbu, provoz a služby domu..

Předžalobní výzva dlužníkům a neplatičům v SVJ  

Nyní se podíváme blíže na samotnou problematiku dlužníků a možnosti SVJ, jak se v takových situacích nejlépe zachovat. Na úvod si musíme položit zásadní otázku. Kdo na případnou neschopnost členů SVJ řádně odvádět poplatky doplatí nejvíce? Ve většině případů jsou to opravdu ve větší, či menší míře ostatní vlastníci bytových jednotek. Na společném účtu SVJ pak mnohdy chybí předpokládané finanční prostředky, které jsou nutné pro správný provoz bytového domu nebo slouží jako záloha na neočekávané investice.

Právě z těchto důvodů je nelepším řešením správné počáteční nastavení srozumitelných platebních pravidel pro všechny vlastníky bytových jednotek v rámci SVJ.  Ta vám pomohou efektivně předcházet nedorozuměním při opakovaných platbách za provoz domu a další technické či ekonomické služby třetích stran. Zároveň může vaše SVJ účinně zamezit narůstání dlužných částek, jejichž splacení se ve většině případů dotyční členové brání. A někdy danou finanční částku doplatí až po soudním příkazu.

Dále je ve stanovách důležité zmínit, jakým způsobem bude SVJ postupovat proti vlastníkům bytových jednotek, kteří své závazky nebudou splácet včas. Řešení problémů s dlužníky a neplatiči v SVJ je často v rukou statutárního orgánu společenství. Tím se rozumí zvolený výbor společenství vlastníků jednotek nebo jeho předseda. Daný výbor nebo předseda SVJ může v případě nenadálé situace majiteli bytové jednotky zaslat upomínku s výzvou k plnění v dodatečně stanovené lhůtě. A to s dodatkem, že pokud tato platební povinnost nebude včas splněna, přistoupí SVJ k vymáhání dlužné částky soudní cestou. Zde se uplatňuje takzvaná žaloba na plnění povinností člena SVJ.

Při řešení problémů s neplatiči a dlužníky v SVJ však existuje i druhá možnost. A to skrze zastoupení funkce profesionálního předsedy SVJ nebo odborným vedením účetnictví SVJ externí společností.

Prague Property Management vs dlužníci a neplatiči v SVJ

Chce se vaše SVJ či BD jednoduše zbavit starostí při řešení problémů s dlužníky a neplatiči? Zvolte pomoc renomovaných profesionálů z Prague Property Management, a.s. (PPM). Využijte například pomoci profesionálního předsedy SVJ nebo naši propracovanou „Klientskou zónu“.

PPM je zavedená společnost, která pomáhá developerům, SVJ, ale i jednotlivým majitelům se správou jejich nemovitostí již od počátku 90. let. Svým klientům nabízíme profesionální facility management, ekonomickou a technickou správu budov nebo plné zastoupení funkce předsedy SVJ. V Praze a blízkém okolí využívá naše služby 11 tisíc spokojených klientů a spolupracujeme s více než 140 SVJ nebo BD.

Naším hlavním posláním jsou především prvotřídní služby v oblasti správy bytových a nebytových prostor. K tomu se váže také efektivní a odborné řešení problémů s dlužníky. V neposlední řadě jsme jako realitní společnost pojištěni proti škodám způsobeným třetím stranám díky naší činnosti. A to až do výše 50 000 000 Kč.

PPM nabízí účinný systém proti dlužníkům a neplatičům v SVJ

Prague Propery Managementu, a.s. (PPM)  jsme si dobře vědomi, o jak nepříjemnou situaci se v případě vymáhání pohledávek od jednotlivých členů SVK jedná. Mnohdy jde o pomyslný běh na dlouhou trať, který všechny zúčastněné strany stojí především mnoho času, starostí a v konečném důsledku i nemalé finanční prostředky. Proto našim klientům nabízíme ověřený systém, díky kterému vám pomůžeme snižovat počty dlužníků a zcela jistě ušetříme zbytečně vynaložený čas a spoustu starostí.

Efektivní postup pro řešení problémů s dlužníky a neplatiči v SVJ je založen na podrobném online evidenci plateb klientů. Tu v PPM využíváme především pro evidence plateb a případné upomínání dlužníků. Dále se opíráme o řadu praktických zkušeností s řešením platební morálky členů SV, ale i o rady partnerských právnických firem. Proto garantujeme osobní přístup a nabídku nastavitelnou na míru každému SVJ. Sami si tak můžete zvolit dobu splatnosti různých plateb nebo nominální výši dluhu, při které se začíná s upomínáním. Na výběr máte také různé způsoby upomínání. Papírovou nebo elektronickou formou nebo typ rozesílání upomínky vhozením do schránky, poštou, emailem či SMS upomínkou. A v neposlední řadě také různé možnosti nastavení případných penále.

V PPM pro vás každý měsíc kontrolujeme veškeré platby a zaznamenáváme je v podrobné online evidenci, která je vám kdykoliv k nahlédnutí v přehledné elektronické formě. Pokud se objeví případné nedoplatky, ihned zasíláme jménem výboru výzvu k zaplacení. První měsíc může být upozornění na dlužnou částku provedeno emailem, nebo zasláno obyčejnou poštou. Druhý měsíc pak doporučeným dopisem přímo do rukou dlužníka. Třetí měsíc od vystavení pohledávky zasíláme předžalobní upomínku. Pokud dlužník nereaguje ani na tuto výzvu, předáváme celou věc našim partnerům k soudnímu vymáhaní.

alt
 
zpět na seznam
Vybrané reference
alt
Palác Koruna - Praha 1, 2, 3
1 jednotek ve správě
alt
Vila Verde - Praha 6, 7
6 jednotek ve správě
alt
OC Nové Chabry - Praha 8
1 jednotek ve správě
 
×
Přihlášení

Pro zobrazení cen je třeba se přihlásit. Pokud nejste registrováni, prosíme učinte tak níže, děkujeme.
Team PPM

Zavoláme vám nazpět

Zaujaly vás naše služby? Zaregistrujte se prosím a my se Vám v co nejkratší době ozveme nazpět.


Plné znění zde
 
×
Zavoláme vám nazpět

Zaujaly vás naše služby? Zaregistrujte se prosím a my se Vám v co nejkratší době ozveme nazpět.


Plné znění zde
 
×
alt
Nahlásit havárii nebo reklamaci

Pro všechny objekty spravované společností Prague Property Management je zajištěna nonstop havarijní služba od firmy JANPE s.r.o.
(v pracovní dny Pondělí až Čtvrtek od 8:00 -18.00 hod, v Pátek od 8:00 -16.00 hod, se dovoláte na službu EDA - Elektronického Domovního Asistenta naší společnosti Prague Property management, a.s). 

Ve dnech 30 a 31.12 je omezen provoz EDA - Elektronického Domovního Asistenta od 8 do 16.00 hod

Závady na společných prostorech domu jsou hrazeny z prostředků společenství vlastníků domu, závady ve Vaší jednotce budete hradit přímo v hotovosti.

V případě havárií v mimopracovní době, v době víkendů a svátků se obracejte na Havarijní službu 775 885 885.

×
Zeptejte se profesionála...

Plné znění zde