Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 7

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 8

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5

Profesionální předseda společenství vlastníků jednotek

14.3.2019

V posledních letech vyhledává řada Společenství vlastníků jednotek (SVJ) odbornou pomoc profesionálního předsedy. Důvodů je hned několik. SVJ se může dlouhodobě potýkat s problémy ohledně volby členů nebo má potíže s efektivním hospodařením. Obavy mohou vyvolávat také škody způsobené třetím stranám zapříčiněné nesprávným vedením. Jak tomu všemu nejlépe předejít? Zvolte pomoc externího odborníka, který nabízí snadné řešení problémů vašeho SVJ v podobě kompletního zastoupení funkce předsedy.

 

Co všechno profesionální předseda společenství vlastníků zajišťuje?

Stále více SVJ má dlouhodobé potíže s pověřením vhodné osoby, která je schopna plně převzít funkci jejich předsedy. A najít takového odborníka není nijak jednoduché. Bavíme se zde o náročné pozici, která je obvykle spojena s kritikou a vyžaduje vysokou psychickou odolnost i pohotové jednání. Člověk v pozici předsedy společenství vlastníků jednotek musí vyhovět vysokým nárokům na odbornou kvalifikaci, disponovat potřebnými zkušenostmi a mít patřičné znalosti, které jsou ke správnému vykonávání této funkce ve statutárním orgánu nutné.

Proto se čím dál většímu počtu společenství vyplatí najmout profesionálního předsedu SVJ, jehož působení v čele společenství má hned několik nesporných výhod.

  • Profesionální předseda společenství vlastníků jednotek přebere komplexní odpovědnost za výkon dané funkce statutárního orgánu společenství vlastníků.
  • Zbaví výbor i všechny vlastníky jednotek povinností ohledně náročné pozice a ušetří nemalé náklady spojené s placením případných škod dalším stranám, které by mohly vzniknout nesprávným hospodařením výboru.
  • Externí předseda společenství vlastníků jednotek vyhoví vysokým nárokům na manažerské dovednosti a ujme se nevděčné role člena výboru, který je mnohdy vystaven neustálému tlaku okolí.
  • Mimo obecnou správu domu předseda společenství vlastníků jednotek zařizuje uzavírání smluv podle finančních limitů určených shromážděním a má na starosti evidenci vlastníků jednotek i přesné plnění všech usnesení SVJ.
  • Má na starosti včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků vůči třetím osobám. Zajišťuje také efektivní vymáhání pohledávek i plnění povinností stanovených členům společenství, zejména pak úhradu dluhů.
  • Pod profesionálního předsedu společenství vlastníků jednotek spadá také běžná agenda, vedení účetnictví, schvalování finančního plánu oprav a pravidelné informování o činnosti SVJ. Předseda rovněž aktivně vyhledává různé příležitostí k úsporám ve všech oblastech správy a údržby domu.

Profesionální předseda společenství vlastníků jednotek se však výboru vyplatí i v dalších ohledech. Svým působením například ovlivňuje efektivní optimalizaci nákladů a dodávek služeb jako jsou energie, teplo, plyn, pojištění a funguje i jako zkušený poradce. „Společně s výborem by měl například vydefinovat podmínky výběrového řízení, které nejsou jenom o ceně, ale i o časovém nastavení, aby práce vlastníky co nejméně obtěžovala“, říká realitní odborník a renomovaný předseda společenství vlastníků jednotek z pražské společnosti PPM, Jan Kuchař.

Svou činností se tento externí odborník podílí také na snížení mzdových nákladů a dalších interních finančních tocích v rámci SVJ. Tím máme na mysli například odměny členů výboru v porovnání s roční cenou za výplatu profesionálního správce.

Jak probíhá přechod pod profesionálního předsedu společenství vlastníků?

Proto, aby mohl profesionální předseda společenství vlastníků jednotek stanout v čele SVJ, musí dané společenství zajistit několik nezbytných kroků. V první řadě je nutné upravit stanovy vašeho sdružení, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní žádnou bytovou jednotku.

V druhém kroku se ustaví kontrolní komise. Ta bude pravidelně dohlížet na hospodaření společenství a počínání dosazeného předsedy. Poté SVJ svolá valné shromáždění, na kterém se odsouhlasí změny ve stanovách, proběhne volba kontrolní komise a dojde k oficiálnímu přijetí profesionálního předsedy SVJ. Společenství má rovněž možnost ve stanovách posílit pravomoce kontrolní komise a zmocnit ji například ke svolání shromáždění nebo odvolání externího předsedy z funkce. Služba je poskytována na základě smlouvy. Lze ji tedy kompletně vypovědět dle uzavřených podmínek.

„Správcovská firma je především servisní organizace, takže primárně plní úkoly zadané výborem. Dobrá spolupráce závisí na dobré komunikaci, a to i ve výboru samotném. Když výbor ví, co chce, může správcovská firma lépe reagovat.“

Jan Kuchař

U nás v PPM, a.s. jsme připraveni jakémukoliv SVJ nebo BD se snadných přechodem pod profesionálního předsedu pomoci. Na osobní schůzce vám rádi zodpovíme veškeré otázky a připravíme podrobný návrh na změnu stanov vašeho SVJ. Aby vše proběhlo rychle, snadno a dle zákona. Navíc pomůžeme stávajícímu výboru svolat shromáždění vlastníků, kde je náš profesionální předseda společenství vlastníků jednotek osobně představen. Po odsouhlasení našeho odborníka podepíšeme potřebné smlouvy a převezmeme správu domu. Na závěr provedeme důkladný audit všech náležitostí a připravíme plán veškerých aktivit na další období.

Prague Property Management, a.s. (PPM)

Jsme renomovaná společnost Prague Property Management, a.s., která působí v Praze a blízkém okolí. Platíme za předního poskytovatele komplexních služeb v oblasti správy bytových a nebytových staveb v Praze. Na realitním trhu se tak úspěšně pohybujeme již od počátku 90. let. Díky 20 letům zkušeností na trhu správy nemovitostí v rámci SVJ a BD se můžeme pochlubit referencemi více než 105 spokojených zákazníků.  Naším cílem zůstává nadstandardní servis a profesionální klientské služby na té nejvyšší úrovni.

V současné době zajišťujeme službu profesionálního předsedy společenství vlastníků jednotek pro více než 10 pražských SVJ  a zájem ze strany jednotlivých sdružení i dalších výborů neustále roste. V PPM, a.s. máme k dispozici více jak deset renomovaných odborníků, kteří ihned převezmou post předsedy vašeho SVJ a jsou vzájemně zastupitelní.

Díky nejmodernějším nástrojům, jako je Elektronický Domovní Asistent (EDA) nebo inovativní klientská zóna, vám vždy poskytneme potřebné rady a důležité informace, které se týkají různých oprav, výluk nebo jiných nenadálých situací. V neposlední řadě jsme jako jedni z mála realitních společností na trhu pojištěni až do na 50 milionů Kč. A to proti škodám způsobeným třetím osobám, které jsou spojeny s naší činností.

Tak se přidejte Prague Property Management, a.s., využijte práce zkušených odborníků a zvolte pomoc profesionálního předsedy společenství vlastníků jednotek.

Vybrané reference
Vila Verde
alt
bytů ve správě:
6

Luxusní viladům se nachází ve vilové čtvrti Prahy 6 - Bubeneč, Jeho autorem je úspěšný mladý architek Martin Sladký, který za tuto stavbu obdržel několik ocenění.

Praha 7, 8
OC Nové Chabry
alt
kancelářský objekt:
1

Jedná se o OC v areálu nové výstavby bytových domů na Praze 8 - Nové Chabry

Praha 7, 8
Sdílet článek: alt
Zavoláme vám nazpět

Plné znění zde

 

zpět na seznam