Správa objektů
EDA a Havarijní služba 775 885 885
 
Klientská zóna arrow

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 4

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5
Blog PPM
16.4.2019

Orientujete se v základních pojmech bytových domů? Víte, co znamená společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo nebo výbor SVJ?

Budova        

Budova je trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami, střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory. Tedy s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně - technicky uspořádána tak, že může samostatně plnit základní funkci budovy.

Byt    

Bytem je označována místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

Bytové družstvo

Bytové družstvo je určeno k zajišťování bytových služeb svých členů. Takovéto družstvo musí vždy nést označení „bytové družstvo“ a nesmí být, mimo zvláštní případy, kdy je to umožněno zákonem, založeno za jiným účelem, než je právě zajišťování bytových služeb členů družstva. Členem bytového družstva je osoba, která splní či převezme vkladovou povinnost, a to ve výši dalšího členského vkladu daného stanovami. Členem se může stát fyzická či právnická osoba. Záleží však na stanovách daného bytového družstva.

Domovní řád

Domovní řád je jedním ze základních dokumentů, které upravují život ve společenství vlastníků jednotek (SVJ). Společenství v něm upravuje především otázky užívání společných prostor a pravidla chování. Povinnost řídit se pravidly domovního řádu mají nejen vlastníci bytů, ale i jejich nájemci, podnájemci a návštěvy. V domovním řádu jsou upraveny především užívání společných částí co do dodržování nočního klidu, chování a venčení zvířat, požární ochrany, bezpečnosti domu (dovírání dveří atd.), použití klíčů ke společným prostorám, preventivní povinnosti ochrany společného majetku a podobná ustanovení. V domovním řádu je rovněž upraven i postup při jeho porušení – tedy zda má výbor oprávnění udělit pokuty a jak má případně dodržování domovního řádu vymáhat.

Na stránkách společnosti Prague Property Management, a.s. (PPM) naleznete další užitečné rady spojené se správou a provozem bytů a bytových domů.

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví          

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví je taková budova, která je ve spoluvlastnictví.

Jednotka     

Byt, nebytový prostor, rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu.

Místnost     

Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

Nebytový prostor

Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

Oprava        

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo stavu schopného provozu.

Podlahová plocha bytu  

Podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu.

Podlahová plocha nebytového prostoru

Podlahová plocha všech místností nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem.

Společné části domu

Částmi domu, které jsou určené pro společné užívání, se myslí zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek (SVJ), téže také společenství vlastníků (SVJ) stanovuje práva a povinnosti jednotlivých majitelů. Společenství musí obzvláště zajistit správu, provoz a opravy společných částí domu a pozemku, přičemž společenství má povinnost dodržovat všechny platné legislativní předpisy týkajících se společenství a postupovat v souladu s přijatými stanovami společenství.

Údržba         

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Výbor SVJ

Výbor SVJ představuje kolektivní statutární orgán společenství vlastníků, který zastává výkonnou funkci společenství. Jeho členy mohou být jak fyzické, tak nově i právnické osoby. NOZ připouští za člena výboru zvolit rovněž osobu, která jednotku ve společenství nevlastní.

Každé společenství vlastníků jednotek má svůj výbor sestavený z vlastníků, většinou 3-5 členný. Výbor SVJ řídí a kontroluje správce objektu, u některých objektů se praktikuje i funkce předsedy (jednočlenný výbor) nebo externího profesionálního předsedu SVJ.

Výbor nebo předseda společenství jednotek je volen na určité období v rozmezí 2 až 5 let, které je určeno stanovami společenství vlastníků jednotek. Volba probíhá na shromáždění.

PPM nabízí profesionální zastoupení funkce předsedy společenství vlastníků jednotek

Jsme pražská společnost Prague Property Management (PPM), která již přes 20. let působí v oblasti komplexní správy bytových a nebytových domů včetně zajištění pozice profesionálního předsedy společenství vlastníků jednotek (SVJ). Ve svém portfoliu máme více jak 105 pražských SVJ  s více než 10 000 klientů.

Využíváme moderní komunikační nástroje s klienty jako je Elektronický Domovní Asistent (EDA) nebo klientská zóna. Díky nim vlastníci jednotek dostávají podrobné informace ohledně případných výluk, oprav či havárií. Skrze tyto komunikační nástroje mohou předávat své požadavky na správce objektů ale i na výbory společenství vlastníků jednotek.

V PPM disponujeme také flexibilním pojištěním do výše 50 000 000 Kč. A to proti všem škodám způsobeným třetím osobám, které jsou spojeny s naší činností.

alt
 
zpět na seznam
Vybrané reference
alt
Palác Koruna - Praha 1, 2, 3
1 jednotek ve správě
alt
Vila Verde - Praha 6, 7
6 jednotek ve správě
alt
OC Nové Chabry - Praha 8
1 jednotek ve správě
 
×
Přihlášení

Pro zobrazení cen je třeba se přihlásit. Pokud nejste registrováni, prosíme učinte tak níže, děkujeme.
Team PPM

Zavoláme vám nazpět

Zaujaly vás naše služby? Zaregistrujte se prosím a my se Vám v co nejkratší době ozveme nazpět.


Plné znění zde
 
×
Zavoláme vám nazpět

Zaujaly vás naše služby? Zaregistrujte se prosím a my se Vám v co nejkratší době ozveme nazpět.


Plné znění zde
 
×
alt
Nahlásit havárii nebo reklamaci

Pro všechny objekty spravované společností Prague Property Management je zajištěna nonstop havarijní služba od firmy JANPE s.r.o.
(v pracovní dny Pondělí až Čtvrtek od 8:00 -18.00 hod, v Pátek od 8:00 -16.00 hod, se dovoláte na službu EDA - Elektronického Domovního Asistenta naší společnosti Prague Property management, a.s). 

Ve dnech 30 a 31.12 je omezen provoz EDA - Elektronického Domovního Asistenta od 8 do 16.00 hod

Závady na společných prostorech domu jsou hrazeny z prostředků společenství vlastníků domu, závady ve Vaší jednotce budete hradit přímo v hotovosti.

V případě havárií v mimopracovní době, v době víkendů a svátků se obracejte na Havarijní službu 775 885 885.

×
Zeptejte se profesionála...

Plné znění zde